SOFT SHADED BROWS

SOFT SHADED BROWS

4300 zł

2 dni

2-4 osoby

Autorskie szkolenie MASTER CLASS z pigmentacji brwi metodą miękkiego cienia / ombre.

Szkolenie przeznaczone dla absolwentów Hanami PMU Academy oraz osób, które wykonują makijaż permanentny na poziomie średniozaawansowanym. Każda nasza kursantka objęta jest doradztwem i opieką poszkoleniową.

Dzień I
Nauka teoretyczna + praca na skórkach
Dzień II
Praca na modelkach
Organizator zapewnia:
 • Lunch, przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem.
 • Modelki.
 • Materiały jednorazowe.
 • Profesjonalne stanowiska pracy.

Program
 • Rysunek wstępny brwi, symetria, kształty brwi.
 • Omówienie znieczuleń stosowanych przed i w trakcie pigmentacji.
 • Omówienie pigmentów HANAMI oraz zastosowanie ich do rodzaju i typu skóry.
 • Omówienie igieł i urządzeń używanych do pigmentacji brwi metodą miękkiego cienia.
 • Omówienie techniki pigmentowania miękkiego cienia / ombre.
 • Praktyczne wskazówki.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 • Praktyka na sztucznych skórkach.
 • Pigmentacja na modelce.
 • Egzamin praktyczny.
Uczestnik zobowiązany jest zabrać na szkolenie urządzenie do makijażu permanentnego, na którym będzie wykonywać pigmentacje podczas szkolenia, jednorazowe igły , fartuszek, obuwie zmienne.

Uczestnik po pozytywnie zdanym egzaminie praktycznym otrzymuje certyfikat Hanami PMU Academy oraz wpis do oficjalnej bazy certyfikatów Hanami. W celu uzyskania tytułu PMU Expert (Senpai) należy przesłać 5 prac i uzyskać pozytywną ich ocenę.