Polityka prywatności i plików cookies

Ireneusz Ścieszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Hanami Professional Ireneusz Ścieszka” (dalej: „Hanami Professional”) przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Niniejsza polityka określa sposób, w jaki Hanami Professional wykorzystuje informacje zbierane o Państwie, gdy korzystają Państwo z ze strony Sklepu internetowego oraz gdy dokonują Państwo zakupów lub komunikują się ze sklepem. Dzięki niej dowiedzą się Państwo o tym skąd Hanami Professional posiada Państwa dane i w jaki sposób wykorzystuje informacje które posiada, w tym informacje zbierane przy użyciu plików „cookies”. Polityka wskazuje także jak mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych i usług oferowanych przez Hanami Professional. Niniejsza polityka jest ważna zarówno dla tych z Państwa, którym zależy na pozytywnym doświadczeniu i zaufaniu do usług jak i dla Hanami Professional, które chce odpowiadać na Państwa pytania w sposób precyzyjny i wyczerpujący oraz uwzględniać Państwa potrzeby.

Niniejsza polityka może ulegać sporadycznym zmianom. W takim przypadku Hanami Professional poinformuje o tym Państwa poprzez zmianę daty u góry niniejszego dokumentu oraz w szczególnych przypadkach, poprzez przygotowanie dodatkowych powiadomień (na przykład, poprzez dodatkowe informacje na stronach internetowych lub przesłanie Państwu wiadomości e-mai). Hanami Professional zachęca do zapoznania się z Polityką dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookies, gdy kontaktują się Państwo z Hanami Professional i, aby być na bieżąco praktykami w zakresie ochrony danych osobowych i metod, jakie mogą Państwo zastosować, aby kontrolować sposób, w jaki Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz aby chronić swoją prywatność.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Ireneusz Ścieszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Hanami Professional Ireneusz Ścieszka” Al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn Koźle NIP: PL 6482099737 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), tel: + 48 798 224 170 (dalej: „Hanami Professional”)

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Hanami Professional szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych

 1. Hanami Professional jest administratorem danych swoich klientów.

 1. Hanami Professional przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres IP.

 1. Hanami Professional jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz danych osób zapisanych na webinar.

 1. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą klienta, osoby zapisanej na newsletter lub webinar.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, a w stosunku do których administratorem jest Hanami Professional, ma prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Hanami Professional jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@hanami.net.pl

 1. Hanami Professional zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Hanami Professional do retencji danych.

 1. Hanami Professional ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności organom ścigania.

 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Hanami Professional nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 1. Hanami Professional wdrożyło następujące środki minimalizujące skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych:

 • Szyfrowanie danych SSL

 • Web Application Firewall (WAF)

 • Ochrona antywirusowa

 • Codzienne kopie zapasowe – zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu technicznego;

 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Hanami Professional albo przetwarzający, pozostający w ścisłej współpracy.

§3 Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 1. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Hanami Professional stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Hanami Professional w celu optymalizacji działań.

 1. Na witrynie Hanami Professional wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

 1. Hanami Professional informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 1. Pliki cookies, z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.